Praktische informatie


Aanmelden voor de lessen:
Je wordt ingeschreven op volgorde van aanmelding. Het kan zijn dat de les vol zit, in dat geval kom je op de wachtlijst. Wanneer je je inschrijft in de loop van de lessen reeks is betaling verschuldigd naar rato.

Bevestiging:
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met factuur. In deze mail staat de aanvangsdatum vermeld, het tijdstip en hoe je kunt betalen.

Kosten: 
De kosten verschillen per les. Zie desbetreffende lespagina's. U betaald het les bedrag x het aantal lessen dat de periode reeks telt. 

Betaling:
Het lesgeld word voorafgaande van de lesperiode betaald. Bij uitzondering kan het lesgeld in 2 termijnen betaald worden.
Graag bij alle betalingen de naam van het kind/lesdag en het factuurnummer vermelden

Annulering:
Annulering van deelname is mogelijk tot één week voor aanvang zonder dat dit financiële consequenties heeft. Bij annulering minder dan één week voor aanvang van de Knutselclub wordt er 20% annuleringskosten in rekening gebracht. Annuleren kan per mail. De annulering is geaccepteerd nadat je een bevestiging hebt ontvangen. Bij annulering nadat lessen gestart zijn, wordt er 50% annuleringskosten in rekening gebracht.

Opzegging
Bij een tussentijdse opzegging blijft de verplichting tot betaling van het volledige lesgeld bestaan. Hiervan wordt slechts afgeweken als de opzegging geschiedt bij langdurige ziekte of bij verhuizing buiten de gemeente Haarlem. In het geval van verhuizing dient een opzegtermijn van 3 weken in acht te worden genomen. Compensatie in de vorm van restitutie kan uitsluitend worden verleend bij verhuizing buiten de gemeente of bij langdurige ziekte.
Voor de lessen reeks geldt een overeenkomst voor de looptijd van de cursus. Deze cursussen kunnen niet tussentijds opgezegd worden.​ Compensatie in de vorm van restitutie wordt niet verleend

Losse les meedoen of een vriend of vriendin meenemen?
Dit is alleen mogelijk als er plek vrij is. Kinderen die een hele lessen reeks meedoen hebben voorrang. Stuur mij een whatsapp bericht om te vragen of er plek vrij is in de les.  De prijs van een losse les word dan in rekening gebracht.

Groepsgrootte:
Om alle kinderen voldoende aandacht en begeleiding te kunnen bieden is de groepsgrootte max. 10 kinderen. 

Vind uw kind het spannend en weet u niet zeker of hij/ zij durft mee te doen?
Het is mogelijk om in overleg een proefles te volgen. De kosten van een proefles bedragen hetzelfde als de normale kosten van de desbetreffende les. ( deze vind je terug op de lespagina's).

Instromen:
Als er vrije plekken in een groep zijn, kun je op ieder moment instromen. Het bedrag van de  resterende aantal lessen van de lessenreeks worden dan in rekening gebracht. 

Verzuim:
Als uw kind niet kan komen, graag van tevoren een afbericht per e-mail ( info@studio-creatief.nl ) of whatsapp doorgeven. 
 Vanwege het feit dat er een plekje vastgehouden word voor uw kind de gehele reeks word er geen geld gerestitueerd bij het missen van een les. Bij het missen van een les door pure onmacht kunnen we wel samen kijken of er ergens anders in de week nog een plek vrij is om aan te sluiten bij een les.  Alleen bij hoge uitzondering kan in geval van aantoonbare langdurige ziekte of ernstig ongeval restitutie plaatsvinden; e.e.a. ter beoordeling van Studio Creatief.

Ophalen:
Graag buiten blijven wachten. Ik kom met de kinderen naar de deur als de les af is.

Schoolvakanties:
Tijdens schoolvakanties is er geen les.  Het kan zijn dat Studio Creatief  losse workshops  organiseert in de vakantie waarvoor je je extra op kunt geven. Kijk hiervoor bij de pagina "workshops".

Kleding
Het word aanbevolen om de kinderen oude kleding aan te doen aangezien er verf, lijm of dergelijke materialen gekliederd kunnen worden. Studio Creatief is niet aansprakelijk voor vlekken in de kleding.

Gebruik van foto's:
Om ouders en geïnteresseerden een indruk te geven van de kunstwerken, werkwijze en sfeer van Studio Creatief maak ik tijdens de lessen foto’s.  De foto’s kunnen gebruikt worden voor reclame en social media doeleinden.
Zonder tegenbericht ga ik er vanuit dat hier geen bezwaar tegen is.  Heeft u hier wel bezwaar tegen dan kunt u mij dit laten weten via de email of het contactformulier.